BOŞANMA DAVALARI

BOŞANMA DAVALARINDA SÜREÇ:

Boşanma davalarında süreç avukata ''BOŞANMA VEKALETİ'' çıkartılması ile başlar. Boşanmak isteyen müvekkil Noter'e 2 adet fotoğraf ile birlikte giderek avukatına fotoğraflı BOŞANMA VEKALETNEMESİ çıkartır. İlgili vekaletname ile birlikte boşanma davası açılır. Boşanma davasında en önemli olan hususlardan biri tanık beyanlarıdır. Tanık beyanları ve ilgili iddialar yazılı deliller ile birlikte karşı tarafın kusuru kanıtlanarak karşı taraftan müvekkilin talebine göre ORTAK ÇOCUĞUN VELAYETİ, NAFAKA, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT, EVLİLİK BİRLİĞİ İÇERİSİNDE EDİNİLMİŞ MALLAR talep edilebilir. Aile hakimince değerlendirilerek yaklaşık 2-3 celsede karar verilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA: Amacımız öncelikle tarafların anlaşması ile birlikte anlaşmalı boşanma ile tarafları tek celsede boşamaktır. Anlaşmalı boşanma sağlandığı takdirde; tarafların anlaşarak oluşturduğu talepler hukuki bir dil ile boşanma protokolü ile hazırlanır. Tek celsede ve bir iki gün içerisinde en fazla 1 hafta içerisinde sonuçlanan anlaşmalı boşanmada en önemli husus protokoldür. Bu protokoldeki hususlar çok dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır, feragat edilen haklar ileride müvekkile sorun yaratabilecektir. Bundan dolayı tarafımızca bu protokolün hazırlanıp tüm dava sürecinin takip edilmesi her iki tarafın da lehine olacaktır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA: Taraflar anlaşamadığı takdirde ANLAŞMALI BOŞANMA yerine ÇEKİŞMELİ BOŞANMA davası açılmalıdır. Bu davada müvekkil maddi ve manevi taleplerini evlilik birliği içerisinde yaşanan sıkıntıları ve sorunları anlaşmazlığın nedenlerini tarafımıza açık bir dille ve samimiyetle anlatmalıdır. Evlilik birliği içerisinde gerçekleşen anlaşmazlıklar, yaşanan şiddet, karşılıklı hakaretler davanın seyrini ve maddi ve manevi tazminat taleplerini değiştirebilmektedir. Bundan dolayı tarafımızca yaşanan olayların ve evlilikte yaşanan sorunların ayrıntılarıyla bilinmesi gerekmektedir.

Müvekkilin evlilik birliği içerisinde yaşadığı ve anlattığı şiddet, hakaret, ve buna benzer tüm olumsuz olaylar ve evlilik sırları tarafımızca gizli tutulmaktadır. Müvekkillerimizle Boşanma davası sonuçlanıncaya kadar hatta sonuçlandıktan sonra bile sürdürdüğümüz dostluklar ve bir aile avukatı olarak değil de danışman olarak yaklaştığımız boşanma davalarımızda amacımız öncelikle evliliklerin dost olarak ve anlaşarak bitirilebilmesidir. Anlaşma sağlanamadığı takdirde ise amacımız müvekkilin maddi ve manevi olarak mağdur olmasını engellemek, özellikle ortak çocukların huzurlu ve güvenli olduğu ebeveyninin yanında yaşamasını sağlamaktır.