Avukatlık | Marka & Patent Hizmetleri

avukat gonca koparalYıllık Hukuki Danışmanlık Hizmeti
Yıllık Hukuki Danışmanlık Hizmeti, tüm dava takipleri, sözlü ve yazılı olarak sorularınıza çözüm bulmak hukuki danışmanlık yapmak, yapacağınız sözleşmeleri incelemek ve yasal şartlara uyarlamak, çalıştığınız diğer şirketler ve kişilerle sözleşmelerinizi hukuka uygun olarak hazırlamak, çalışanlarınız için hizmet sözleşmelerini incelemek ve yasal şartlara uyarlamak, ihtarnameleri ve cevaplarınızı düzenlemek, acil hallerde veya önceden kararlaştırılacak toplantılara katılmak gibi her türlü hukuki konuyu kapsamaktadır Böylelikle, Hukuk Büromuzla sürekli hukuk danışmanlığı ilişkiniz olduğundan, şirketinizle ilgili dava, icra takipleri ve tüm hukuki işlerinizde hizmet sunulmakta ve bunlar için tarafınıza yıllık bir ücret belirlenmektedir.
Genel Hukuki Danışmanlık Hizmeti
Genel Hukuki Danışmanlık Hizmeti; dava takip hizmetleri haricindeki tüm hukuk hizmetlerini kapsamakta olup, yazılı veya sözlü olarak, saatlik ücret üzerinden sunulmaktadır. Saatlik ücret hukuki konunun niteliğine göre belirlenmektedir. Dava Takip Hizmetleri
Dava Takip Hizmetleri mahkemeler nezdindeki her türlü davanın takip işlemlerini kapsamakta ve dava sonuçlanıncaya kadar vekalet ilişkisi çerçevesinde hizmet sunulmaktadır ve dava konusu hukuki olayın niteliğine göre belirlenen sabit bir ücretlendirmeye tabidir.