Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Hukuk büromuz bünyesinde; 2009 yılından bu yana Türk Patent Enstitüsü nezdinde birçok marka tescili işlemi gerçekleştirilmektedir. Tüm tescil ışlemlerinin yanı sıra;

  • Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku Kapsamında her tür sözleşme ve tutanakların hazırlanması,
  • TPE ve tescil merciine karşı açılacak davalar,
  • Hükümsüzlük davaları
  • Tescilden doğan hakların ıhlal edilmesinden kaynaklı davalar,
  • Tedbir talepli davalar (ürün toplama, taklit malları gümrükte durdurma, vb),
  • Tespit davaları
  • Cezai şikâyetler ve ceza davasının takibi,
  • Fikri Sınai Mülkiyet Hukukundan kaynaklı karşılaşılabilecek tüm hukuki meselelerde danışmanlık ve hukuk hizmeti vermektedir.