Marka & Patent Tescili

Marka & Patent Tescili

Büromuzda; Avukat ve Marka & Patent Vekili unvanlarının gerektirdiği bilgi ve tecrübelerimizi birleştirerek Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka tescili ve patent tescili ile marka ve patentlerle ilgili olarak tüm hukuki işlem ve davalarda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Tescili istenilen marka; öncelikli olarak tarafımızca incelenmekte ve markanın tescil edilmeye uygun olup olmadığı araştırılmaktadır. Tarafımızca yapılan araştırma sonucu tescili talep edilen markanın; tescile uygun olup olmadığı, uygunsa sürecin nasıl işlediği, ne kadar sürede tescil edilebileceği tarafınıza bildirilmektedir. Tescili istenilen marka, tescile uygun değilse tescili istenen markaya benzer ve uygun hangi markaların tescilinin yapılabileceği, tescili istenilen markanın hangi hizmet ve sınıflarda tescil edilebileceği, maliyet politikası dikkate alınarak raporlanmaktadır ve ilgili rapor marka tescili talep eden müvekkilimize sunulmaktadır.Talep edilen markanın tescile uygunluğuna karar verildiğinde en kısa sürede logosuyla birlikte Türk Patent Enstitüsü nezdinde Marka Vekili unvanıyla tarafımızca başvuru yapılmaktadır. Bu aşamadan sonra tüm tescil süreci tarafımızca takip edilmektedir ve Türk Patent Enstitiüsü tarafından onay alınmasıyla birlikte,tarafımızca tescil için başvuru yapılan gün ve saati itibariyle, marka on yıl süreyle marka talep eden kişi adına tescil edilmektedir.