Kişiler Hukuku

Kişiler Hukuku; hak sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin medeni hukuk alanında ehliyetlerini, kişisel durumlarını, akrabalık ilişkilerini, yerleşim yeri ile olan ilgilerini, sahip oldukları hakları, sahip oldukları hakların nasıl korunacağını, kişiliğin başlangıcını, sona ermesini, korunmasını düzenleyen medeni hukuk dalıdır.

Hukuk Büromuz kişiler hukuku alanında;

  • Nüfus davaları,
  • Yaş, isim, doğum yeri düzeltme davaları,
  • Gaiplik kararı alınması istemli davalar,
  • Vasi ve kayyım tayinine dair davalar,
  • Dernek ve Vakıf kuruluşu ve tüzüklerinin hazırlama işlemlerinde hizmet ve danışmanlık vermektedir.