İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Antalya İş Hukuku Avukatı olarak hukuk büromuzda, İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında;

  • İş akdinin feshi davaları
  • İş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları,
  • İşe iade davaları,
  • Kıdem ve ihbar tazminatı davaları,
  • Sigortalılığın tespiti davaları
  • Sözleşmenin yorumlanması davaları
  • Sosyal sigorta davalarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır.