Tanıma ve Tenfiz Davaları

Tanıma ve Tenfiz Davaları

Tanıma ve Tenfiz Davaları Hakkında Bilgi

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye' de tanınması ve tenfizi ile ilgili olarak açılacak davalarda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Tanıma ve Tenfiz davaları, davalı tarafın Türkiye'deki yerleşim yeri, yoksa oturduğu yer mahkemes, Türkiye'de yerleşim yeri veya sakin olduğu bir yer yok ise Ankara, İstanbul veya İzmir Asliye Hukuk mahkemelerinde açılır. Aile Hukuku'na ait yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi davalarında ise görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir.
Tanıma ve tenfiz davasını açabilmek için yurtdışında bulunan bir mahkeme tarafından verilmiş bir karar olmalı ve bu karar kesinleşmiş olmalıdır. Yurtdışında verilmiş olan söz konusu mahkeme kararı yeminli tercüman tarafından eksiksiz şekilde Türkçe’ye çevrilmelidir ve ,resmi kurumlar tarafından tasdik edilmelidir.
Tenfiz yapılabilmesi için yurtdışında kararın verildiği ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında hukuki karşılıklılık anlaşması veya sözleşme olmalıdır.Yurtdışında bulunan mahkeme tarafından verilmiş olan karar Türk Kamu düzenine aykırı olmamalıdır. Kamu düzenine açıkça aykırı olan bir mahkeme kararı tanınmaz ve tenfiz edilmez.

Yurtdışında bulunan mahkeme tarafından verilmiş olan kararın tanınması için , konunun Türk Mahkemelerinin kesin yetkisine giren ve sadece Türk Mahkemeleri tarafından karar verilmesi gereken konulardan olmaması lazımdır. Örneğin taşınmazın aynına ilişkin davalarda Türk Mahkemelerinin yetkisi kesindir. Başka bir ülke mahkemesi Türkiye’de bulunan bir taşınmazın aynına ilişkin bir karar veremez. Boşanma , evlilik iptali vb. konular kesin olarak Türk mahkemelerinin yetkisine girmediğinden bu konuda karar verilebilir. Yurtdışında bulunan mahkeme , karar verirken, aleyhinde tenfiz istenen kişiyi , usulune uygun şekilde dinlenmemiş , çağrılmamış, kendisine savunma hakkı verilmemiş ise, tenfiz davası esnasında aleyhinde tenfiz istenen kişi bu duruma itiraz ederse davanın reddine karar verilir. Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de tenfizi için yabancı mahkeme tarafından usulune uygun savunma hakkının verilmiş olması gerekir.Yurtdışında bulunan mahkeme Türk Vatandaşları hakkında , kanunlar ihtilafı uyarınca yetkili hukuku uygulamadı ise Tanıma tenfiz davası esnasında davalının bu yönde bir itirazı üzerine tanıma tenfiz kararı verilemez.

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Tanınması İçin Gerekenler :

1. Yurtdışı mahkemelerince verilmiş kararın aslı
2. Kararın kesinleşmiş olması ve apostil şerhli olmalıdır.
3. Kararın yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümesi yapılmış ve resmi kurumlar tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti sunulmalıdır.
4. Ayrıca Türkiye’de tanıma davası için taraflarca avukata noter tasdikli veya konsolosluktan resimli vekaletname çıkarılmalıdır.