ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK KASTI

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2012/10205

K. 2013/9505

T. 6.6.2013

* ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK KASTI ( Borçlunun İşyerini İşçilerin Ortak Olduğu Ltd. Şti.'ne Devrettiğine İlişkin İddia - Her İki Şirketin Ticari Defter ve Belgeleriyle Banka Hesapları Üzerinde Karşılaştırmalı Şekilde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )

* TİCARİ DEFTER İNCELEMESİ ( Alacaklıyı Zarara Uğratmak Kastı İle Borçlunun İşyerini İşçilerin Ortak Olduğu Ltd. Şti.'ne Devrettiğine İlişkin İddia - İki Şirketin de Ticari Defter ve Belgeleriyle Banka Hesapları Üzerinde Karşılaştırmalı Şekilde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )

* TANIK DİNLENMESİ ( Alacaklıyı Zarara Uğratmak Kastı İle Borçlunun İşyerini İşçilerin Ortak Olduğu Ltd. Şti.'ne Devrettiğine İlişkin İddia - Şirketin İşçileri ve Tutanaklarda İsmi Geçen Kişilerin Tanık Olarak Dinleneceği )

* BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Alacaklıyı Zarara Uğratmak Kastı İle Borçlunun İşyerini İşçilerin Ortak Olduğu Ltd. Şti.'ne Devrettiğine İlişkin İddia - İki Şirketin de Ticari Defter ve Belgeleriyle Banka Hesapları Üzerinde Karşılaştırmalı Şekilde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı ) 2004/m.331

ÖZET : Alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla, borçlunun işyerini aynı yerde ve aynı iş kolunda faaliyet gösteren, borçlu şirketin işçilerinin ortağı olduğu Ltd. Şti.ne devrettiğini borçlu şirketin adresinde yapılan hacizde; işyerinin borçlu şirketten devralındığının beyan edilmesine rağmen, borçlu şirketin yetkililerinin işyerinde oldukları, borçlunun yeni kurulan şirket üzerinden ticari faaliyetini sürdürüp, alacağın tahsilini engellediği iddiasıyla şikayetçi olması karşısında, Vergi Dairesinden şirketlerin muhasebecisi belirlenip, buradan defter ve belgeler temin edilip, her iki şirketin ticari defter ve belgeleriyle banka hesapları üzerinde karşılaştırmalı şekilde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, böyle bir devrin yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla yapılıp yapılmadığının tespiti için, şirketin işçileri ve tutanaklarda ismi geçen kişiler tanık olarak dinlenilerek sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun takdiri gerekir.

DAVA : Gereği düşünüldü:

KARAR : Şikayetçi vekili 16.06.2009 tarihli dilekçesinde, asıl borçlu ... Tur. Nak. Ltd. Şti.nin işyerini, alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla, aynı yerde ve aynı iş kolunda faaliyet gösteren, borçlu şirketin işçilerinin ortağı olduğu ... Harfiyat inş. Ltd. Şti.ne devrettiğini, Ankara 6. İcra Müdürlüğünün 2009/4224 esas sayılı takip dosyasında, borçlu şirketin adresinde 30.04.2009 tarihinde yapılan hacizde; işyerinin borçlu şirketten devralındığının beyan edilmesine rağmen, borçlu şirketin yetkililerinin işyerinde oldukları, borçlunun yeni kurulan şirket üzerinden ticari faaliyetini sürdürüp, alacağın tahsilini engellediği iddiasıyla şikayetçi olması karşısında, Vergi Dairesinden şirketlerin muhasebecisi belirlenip, buradan defter ve belgeler temin edilip, her iki şirketin ticari defter ve belgeleriyle banka hesapları üzerinde karşılaştırmalı şekilde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, böyle bir devrin yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla yapılıp yapılmadığının tespiti için, şirketin işçileri ve tutanaklarda ismi geçen kişiler tanık olarak dinlenilerek sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun takdiri gerekirken, eksik incelemeyle yazılı şekilde davanın reddi ve beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, şikayetçi vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 06.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.