BANKA MASRAF VE GİDERLERİN İADESİ

BANKANIN TEK TARAFLI OLARAK TAHSİL ETTİĞİ MASRAF VE GİDERLERİN İADESİ
Banka ile karşılıklı yapılan sözleşme kapsamında tüketiciden tahsil edilen sigorta primlerine ilişkin kayıtların ödenen primlerin tüketiciden tahsiline karar verilmemesi gerekmekte ve tüketicden bu bedeller istenmemelidir.
Fakat, banka tacir olarak yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkı bulunmaktadır. Banka ancak tüketiciye verdiği kredinin verilmesi için zorunlu, alınması makul olan ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebilmelidir.