BOŞANMA VE MADDİ TAZMİNAT

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/25072

K. 2013/10423

T. 15.04.2013

* AKRABALARLA BİRLİKTE YAŞAMAYA EŞİ MECBUR ETME (Davalı Kocanın Eşine Bağımsız Ev Temin Etmediği/Eşini 18 Kişiden Oluşan Akrabaları İle Yaşamak ve Hizmet Etmek Zorunda Bıraktığı - Kocanın Tam Kusurlu Olmadığı)

* BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT (Davalı Kocanın Bağımsız Ev Temin Etmediği ve 18 Kişiden Oluşan Akrabaları İle Yaşamak ve Onlara Hizmet Etmek Zorunda Bıraktığı - Kadının Eşini Sevmediğini Söyleyip Eşinin Anne Babasına Oğullarını Evlendirmelerini Söylediği/Her İki Tarafın Eşit Kusurlu Olduğu)

* KOCANIN BAĞIMSIZ EV TEMİN ETMEMESİ (18 Kişiden Oluşan Akrabaları İle Yaşamak ve Hizmet Etmek Zorunda Bıraktığı/Kadının Eşini Sevmediğini Söyleyip Eşinin Anne Babasına Oğullarını Evlendirmelerini Söylediği - Her İki Tarafın Eşit Kusurlu Olduğu/Kocanın Tam Kusurlu Olmadığı)

* EŞİNİ SEVMEDİĞİNİ SÖYLEMEK (Kocanın Karısına Bağımsız Ev Temin Etmediği ve Onu Akrabaları İle Yaşamaya ve Onlara Hizmet Etmeye Zorladığı/Kadının Eşini Sevmediğini Söyleyip Eşinin Anne Babasına Oğullarını Evlendirmelerini Söylediği - Her İki Tarafın Eşit Kusurlu Olduğu) 4721/m.174

ÖZET: Mahkemece, davalı koca tam kusurlu kabul edilerek boşanmalarına karar verilmiş ise de davalı kocanın eşine bağımsız ev temin etmediği, 18 kişiden oluşan akrabaları ile yaşamaya ve onlara hizmet etmek zorunda bıraktığı, davacı kadının da eşini sevmediğini söyleyip eşinin anne babasına oğullarını evlendirmelerini söylediği, evlilik birliğinin temelden sarsılmasına neden olan olaylarda, her iki tarafın eşit kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Davalı kocanın tam kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı kadının maddi tazminat isteğinin kabulü doğru görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından kusur belirlemesi, nafakalar, tazminatlar ve ziynet alacağı davası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemece, davalı koca tam kusurlu kabul edilerek boşanmalarına karar verilmiş ise de yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı kocanın eşine bağımsız ev temin etmediği, 18 kişiden oluşan akrabaları ile yaşamaya ve onlara hizmet etmek zorunda bıraktığı, davacı kadının da eşini sevmediğini söyleyip eşinin anne babasına oğullarını evlendirmelerini söylediği, evlilik birliğinin temelden sarsılmasına neden olan olaylarda, her iki tarafın eşit kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle iken davalı kocanın tam kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı kadının maddi tazminat isteğinin kabulü doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple kusur belirlemesi ve davacı kadın yararına hükmedilen maddi tazminat yönünden BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. benttte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.04.2013 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Davalı kocanın eşini 3 odalı evde 18 kişilik akrabalarıyla birlikte yaşamaya ve onlara hizmet etmeye zorlamasına karşın, davacı kadının eşini sevmediğini ve eşinin anne babasına oğullarını evlendirmelerini söylemesi tepki mahiyetinde değerlendirildiğinden davalı kocanın tam kusurlu kabulünün gerektiği ve hükmün onanması düşüncesiyle sayın çoğunluğa iştirak edilmemiştir.