CİNSEL TACİZ

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/7618

K. 2013/8902

T. 10.09.2013

* ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE MAĞDURENİN BACAKLARINI KAMERA İLE KAYDETMEK ( Cinsel Taciz Suçunu Değil Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunu Oluşturduğu )

* CİNSEL TACİZ ( Alışveriş Merkezinde Mağdurun Bacaklarını Kamera İle Kaydetmek - Suçun Cinsel Taciz Değil Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Olduğu )

* ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ( Alışveriş Merkezinde Mağdurun Bacaklarını Kamera İle Kaydetmek - Suçun Cinsel Taciz Değil Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Olduğu )

* KAMERA İLE İZİN ALMADAN KAYIT ( Alışveriş Merkezinde Mağdurun Bacaklarını Kamera İle Kaydetmek - Cinsel Taciz Suçunu Değil Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunu Oluşturduğu ) 5237/m. 105, 134

ÖZET : Cinsel taciz suçundan açılan davada; sanığın, bir alışveriş merkezindeki dükkanın vitrininde bulunan hayvanları izleyen mağdurenin arkasından yaklaşarak elinde bulunan cep telefonunun kamerası ile mağdurenin bacaklarını kaydetmesi şeklinde gerçekleşen eylemin özel hayatın gizliliğinin ihlali suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.

DAVA : Cinsel taciz suçundan sanık Y.'un yapılan yargılaması sonunda; atılı suçtan mahkûmiyetine dair Erzurum 2. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 23.11.2010 gün ve 2010/961 Esas, 2010/1014 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Olay günü sanığın, bir alışveriş merkezindeki dükkanın vitrininde bulunan hayvanları izleyen mağdurenin arkasından yaklaşarak elinde bulunan cep telefonunun kamerası ile mağdurenin bacaklarını kaydetmesi şeklinde gerçekleşen eyleminin TCK.nın 134/1. maddesinde düzenlenmiş özel hayatın gizliliğinin ihlali suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde cinsel taciz suçundan hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün ceza miktarı yönünden kazanılmış hak saklı kalmak üzere 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321 ve 326. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 10.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.