NAFAKA HÜKMÜNE UYMAMAK

NAFAKA HÜKMÜNE UYMAMAK


NAFAKA ALACAĞI İLE İLGİLİ OLARAK; BORÇLUYA GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİ İLE BİRİKMİŞ NAFAKA ALACAĞININ ÖDENMESİ İSTENMİŞTİR., öDEME EMRİNDE YA DA TEBLİGATTA AYLIK NAFAKA ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ BULUNMAMASI VE , GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLDİĞİ TARİHE KADAR BİRİKMİŞ NAFAKA ALACAĞI ADİ ALACAK HÜKMÜNDEDİR.

SONUÇ OLARAK, NAFAKA ALACAĞINI ÖDEMEMEK ; NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME SUÇUNU OLUŞTURMAMAKTADIR.