BİLİŞİM SUÇU

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2012/31216

K. 2013/25978

T. 1.11.2013

* E-POSTA HESABINA GİRİLEREK ŞİFRENİN DEĞİŞTİRİLMESİ (Sanığın Babasına Ait İnternet Hesabından Katılana Ait E - Posta Hesabına Bir Çok Kez Girildiğine İlişkin Microsoft ve TİB'den Gelen Yazı Yanıtlarına ve Tüm Dosya Kapsamına Göre 5237 S.K. Md.244/2'deki Suçun Oluştuğu)

* ELEKTRONİK POSTA HESABININ ŞİFRESİ DEĞİŞTİRİLEREK ERİŞİMİN ENGELLENMESİ (Katılanın E-Postasının Şifresini Ele Geçiren Sanığın Bu Adrese Girerek Şifreyi Değiştirip Katılanın E-Maillerine Erişimini Engellediği - 5237 S.K. Md.244/2 Uyarınca Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği)

* BİLİŞİM SUÇU (Sanığın Babasına Ait İnternet Hesabından Katılana Ait E- Posta Hesabının Şifresini Ele Geçirerek Bu Adrese Giren ve Şifre Değiştirmek Suretiyle Katılanın Elektronik Postalarına Erişimini Engelleyen Eylemine Uyan 5237 S.K. Md.244/2 Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği)

* E- MAİL HESABINA GİRİLEREK ŞİFRENİN DEĞİŞTİRİLMESİ (Sanığın Babasına Ait İnternet Hesabından Katılana Ait E - Posta Hesabına Bir Çok Kez Girildiğine İlişkin Microsoft ve TİB'den Yazı Yanıtları Geldiği/Katılanın E-Postalarına Erişimi Engellendiği - 5237 S.K. Md.244/2'deki Suçun Oluştuğu)

5237/m.244/2

ÖZET : Oluşa, katılanın aşamalardaki anlatımlarına, sanığın babasına ait internet hesabından katılana ait elektronik posta hesabına bir çok kez girildiğine ilişkin Microsoft ve TİB'den gelen yazı yanıtlarına ve tüm dosya kapsamına göre; katılana ait elektronik posta hesabının şifresini ele geçirerek bu adrese giren ve şifreyi değiştirmek suretiyle katılanın elektronik postalarına erişimini engelleyen sanığın, eylemine uyan TCK.nun 244/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken beraat hükmü kurulması hukuka aykırıdır.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Oluşa, katılanın aşamalardaki anlatımlarına, sanığın babasına ait internet hesabından katılana ait elektronik posta hesabına bir çok kez girildiğine ilişkin Microsoft ve TİB'den gelen yazı yanıtlarına ve tüm dosya kapsamına göre; katılana ait elektronik posta hesabının şifresini ele geçirerek bu adrese giren ve şifreyi değiştirmek suretiyle katılanın elektronik postalarına erişimini engelleyen sanığın, eylemine uyan TCK.nun 244/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle beraat hükmü kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, C.Savcısı ve katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 01.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.