BOŞANMA DAVASINDA KUSURLU KADIN

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/20726

K. 2013/6696

T. 13.3.2013

* SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİ ÜZERİNDEN KADININ ÜÇÜNCÜ KİŞİYLE MESAJLAŞTIĞI İDDİASI (Yeterli Delil Bulunmadığı/Kadının Evlilik Birliğine Dair Görevlerini İse Yapmadığı - Kocanın da Kusurlu Olduğu/Her İkisi de Kusurlu Olduğundan Koca Yararına Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği)

* MANEVİ TAZMİNAT (Tarafların Eşit Kusurlu Olduğu - Bu Nazara Alınmadan Sosyal Paylaşım Sitesindeki İletilerin Davalıya Ait Olduğu Kabul Edilerek Kadını Ağır Kusurlu Kabul Edip Davacı Koca Yararına Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği/Kadın Tarafından Gerçekleştirildiğine Dair Yeterli Delil Bulunmadığı)

* SANAL ORTAMDA SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİ ÜZERİNDEN MESAJLAŞMA (3. Kişiyle Mesajlaşmanın Kadın Tarafından Gerçekleştirildiğine İlişkin Yeterli Delil Bulunmadığı - Kadın Ağır Kusurlu Kabul Edilip Koca Yararına Manevi Tazminat Takdir Edilemeyeceği/Tarafların Eşit Kusurlu Olduğu)

4721/m.174

ÖZET : Sanal ortamda sosyal paylaşım sitesi üzerinden üçüncü kişiyle yapılan mesajlaşmanın davalı tarafından gerçekleştirildiğini kabule yeterli delil bulunmamaktadır. Davalının evlilik birliğine dair görevlerini yapmadığı, davacının ise eşini götürüp babasının evine bıraktığı ve bağımsız konut temininden kaçındığı anlaşılmaktadır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında tarafların her ikisi de kusurlu olup, birini diğerinden baskın kusurlu kabul etmek dosyadaki delillere göre mümkün bulunmamaktadır. Eşit kusur halinde ise tazminata hükmedilemez. Bu husus nazara alınmadan sosyal paylaşım sitesindeki iletilerin davalıya ait olduğunun kabul edilmesi ve buna bağlı olarak kadın ağır kusurlu kabul edilip davacı koca yararına manevi tazminata hükmedilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı (kadın) tarafından; kusur belirlemesi ve koca lehine hükmedilen manevi tazminat yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Sanal ortamda sosyal paylaşım sitesi üzerinden üçüncü kişiyle yapılan mesajlaşmanın davalı tarafından gerçekleştirildiğini kabule yeterli delil bulunmamaktadır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davalının evlilik birliğine dair görevlerini yapmadığı davacının ise eşini götürüp babasının evine bıraktığı ve bağımsız konut temininden kaçındığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında tarafların her ikisi de kusurlu olup, birini diğerinden baskın kusurlu kabul etmek dosyadaki delillere göre mümkün bulunmamaktadır. Eşit kusur halinde ise tazminata hükmedilemez. Bu husus nazara alınmadan sosyal paylaşım sitesindeki iletilerin davalıya ait olduğunun kabul edilmesi ve buna bağlı olarak kadın ağır kusurlu kabul edilip davacı koca yararına manevi tazminata hükmedilmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 13.03.2013 tarihinde karar verildi.