DARP SUÇU

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2013/7707

K. 2014/5504

T. 6.3.2014

* İŞKENCE ( Polis Memurlarının Şikayetçiyi Tekme ve Jopla Vurarak Darp Ettiği - Ellerini Kelepçeleyerek Araç İçerisinde Alıp Dolaştırdıkları Araç İçerisinde de Darp Ederek Yaraladıkları ve Hakaret Ettikleri/Eylemlerinin İşkence Suçunu Oluşturduğunun Gözetileceği )

* POLİS MEMURUNUN MÜŞTEKİYİ DARP ETMESİ ( Polis Memurlarının Şikayetçiyi Tekme ve Jopla Vurarak Darp Ettiği - Ellerini Kelepçeleyerek Araç İçerisinde Alıp Dolaştırdıkları Araç İçerisinde de Darp Ederek Yaraladıkları ve Hakaret Ettikleri/Eylemlerinin İşkence Suçunu Oluşturacağı )

* GÖREVLİ POLİS MEMURUNUN SUÇU BİLDİRMEME SUÇU ( Polis Memurlarının Katılanı Darp Etmeleri Karşısında Sanığın Sadece Uyarıda Bulunduğu - Kamu Adına Soruşturmayı ve Kovuşturmayı Gerektiren Bir Suçun İşlendiğini Öğrenip Yetkili Makalmara Bildirmeme Eyleminin Suçu Bildirmeme Suçunu Oluşturup Oluşturmadığı Tartışılmadan Sanık Hakkında Beraat Kararı Verilemeyeceği )

* POLİS MEMURUNUN DİĞER POELİS MEMURLAR KATILANI DARP EDERKEN ENGELLEMEMESİ ( Polis Memurları Katılanı Darp Ederken Sanığın Sadece Uyarıda Bulunduğu - Engel Olmadığı ve Olayı Olduğundan Farklı Şekilde Anlattığı/Eyleminin Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmeme Suçunu Oluşturup Oluşturmadığı Tartışılmadan Sanık Hakkında Beraat Kararı Verilmemesi Gerektiği )

5237/m. 94, 279/1-2

ÖZET : Sanığın "Sen gel bakim buraya" diyerek seslenip çağırması üzerine müştekinin üslübun düzgün olmadığı şeklinde uyarması sonrasında, sanığın şikayetçinin yakasını tutarak tekme attığı, daha sonra diğer sanıkların gelerek ellerindeki joplar ile müştekiye vurdukları ve akabinde şahsın ellerini kelepçeleyerek araç içerisine alıp yaklaşık 20-25 dk dolaştırdıkları, bu arada her üç sanığın da şikayetçiyi araç içerisinde darp etmek suretiyle yaralamaları ve hakaret etmeleri eylemlerinin bir bütün halinde işkence suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.

Başka bir sanığın suç tarihinde görevli olması, polis memuru olan diğer sanıkların katılanı darp etmeleri karşısında sadece uyarıda bulunması, katılanı darp etmelerine engel olmaması ve olayı olduğundan farklı şekilde aktarması, kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmaması eyleminin kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçunu oluşturup oluşturmayacağı tartışılmadan beraat kararı verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : I- Sanık İ. hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan hükme yönelik olarak yapılan incelemede,

Mahkemece dosyada mevcut kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle verilen beraat kararları usul ve yasaya uygun bulunduğundan, katılan vekilinin sübuta, eksik incelemeye yönelik yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün oybirliğiyle ONANMASINA,

II-1) Sanıklar M., M., ve A. hakkında yaralama, hakaret ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kurulan hükümlere yönelik sanıklar müdafii ve katılan vekilinin temyizine yönelik yapılan incelemede;

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen kanıtlara, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine göre yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,

Ancak;

Suç tarihinde müşteki M.'ın, tanık G. ile birlikte ... istikametinden ... Caddesine yürürken 34 A ... kod nolu araçta görev yapan sanık A.' in "Sen gel bakim buraya" diyerek seslenip çağırması üzerine müştekinin üslübun düzgün olmadığı şeklinde uyarması sonrasında, sanık A.' in şikayetçinin yakasını tutarak tekme attığı, daha sonra diğer sanıklar M. ve M.'nin gelerek ellerindeki joplar ile müştekiye vurdukları ve akabinde şahsın ellerini kelepçeleyerek araç içerisine alıp yaklaşık 20-25 dk dolaştırdıkları, bu arada her üç sanığında şikayetçiyi araç içerisinde darp etmek suretiyle raporda belirtilen şekilde yaralamaları ve hakaret etmeleri eylemlerinin bir bütün halinde işkence suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hükümler kurulması,

2) Sanık İ. hakkında görevi kötüye kullanma suçundan kurulan hükme yönelik Cumhuriyet Savcısının temyizine gelince;

Sanığın suç tarihinde görevli olması, polis memuru olan diğer sanıkların katılanı darp etmeleri karşısında sadece uyarıda bulunması, katılanı darp etmelerine engel olmaması ve olayı olduğundan farklı şekilde aktarması, kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmaması eyleminin, TCK.nun 279/1-2 maddesinde tanımlanan kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçunu oluşturup oluşturmayacağı tartışılmadan yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısı, sanıklar müdafii ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 06.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.