İNTERNET BANKACILIĞI KULLANILARAK HESAPTAN BAŞKA HESABA TRANSFER

İNTERNET BANKACILIĞI KULLANILARAK HESAPTAN BAŞKA HESABA TRANSFER YAPMAK
T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2012/14783

K. 2013/28348

T. 10.10.2013

• İNTERNET BANKACILIĞI KULLANILARAK MÜŞTEKİNİN HESABINDAN BAŞKA HESABA TRANSFER YAPMAK ( Nitelikli Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu - Yetkisiz Erişimin Müştekinin IP Adresinden Bağlanılarak Yapılmasının Mümkün Olup Olmadığı Hususunda Bilirkişi Raporu Alınacağı )

• YETKİSİZ ERİŞİM ( Müştekinin İnternet Hesabından Başka Hesaba Para Transfer Etmek - Yetkisiz Erişimin Müştekinin IP Adresinden Bağlanılarak Yapılmasının Mümkün Olup Olmadığı Hususunda Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )

• IP ADRESİ ( Müştekinin İnternet Hesabından Başka Hesaba Para Transfer Etmek - Yetkisiz Erişimin Müştekinin IP Adresinden Bağlanılarak Yapılmasının Mümkün Olup Olmadığı Hususunda Bilirkişi Raporu Alınacağı )

• SUÇA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ( Müştekinin İnternet Hesabından Başka Hesaba Para Transfer Etmek - ATM Cihazından Para Çekilmesine İlişkin Görüntülerin Saklanıp Saklanmadığının İlgili Bankadan Sorulacağı )

• NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Müştekinin İnternet Hesabından Başka Hesaba Para Transfer Etmek - Verinin Temsil Ettiği Parayı Alarak Mal Edinmeye Yönelik Olması Nedeniyle Sanıkların Fiilinin Nitelikli Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu )

• EK SAVUNMA HAKKI ( İddianamede Tavsifi Yapılmayan Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Müdahale Suretiyle Haksız Çıkar Sağlama Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )

• BİLİŞİM SİSTEMİNE HUKUKA AYKIRI MÜDAHALE ( İddianamede Tavsifi Yapılmayan Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Müdahale Suretiyle Haksız Çıkar Sağlama Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )

5237/m. 142, 244

5271/m.226

ÖZET : Müştekiye ait hesaptan internet bankacılığı kullanılarak başka bir hesaba para transfer edilmesi şeklinde gerçekleştirilen eylemde; müzekkere yazılarak SMS doğrulama mesajının müştekiye ait hangi GSM hattına gönderildiği; SMS doğrulama mesajı olmadan internet bankacılığına giriş yapılıp yapılamayacağının öğrenilmesi; diğer yandan, internet bankacılığına girilen IP numarasının müştekiye ait internet erişim sistemine ait olması karşısında, dosyanın uzman bir bilirkişiye tevdi edilerek, internet bankacılığına yapılan yetkisiz erişimin müştekinin IP adresinden bağlanılarak yapılmasının teknik olarak mümkün olup olmadığı hususunda bilirkişi raporu alınması,

ATM cihazından çekilmesine ilişkin görüntülerin saklanıp saklanmadığının ilgili bankadan sorularak, temin edilmesi halinde parayı çeken şahıslar arasında sanıkların bulunup bulunmadığının belirlenmesi;

Alışveriş mail order sistemi ile telefon veya internet üzerinden yapılmış ise ilgili iş yerlerinden kullanılan telefon ya da internet IP adresinin temin edilerek buna ilişkin araştırına yapılması ve ayrıca iş yeri çalışanlarının tanık olarak beyanlarına başvurularak söz konusu alışverişlerin sanıklar tarafından yapılıp yapılmadığına ilişkin yüz yüze, mümkün değilse fotoğraf üzerinden teşhis işleminin yaptırılması,

Adı geçen sanığın kartının usulsüz olarak kullanıldığını tespit etmesi üzerine ilgili bankaya ve yetkili mercilere kayıp ya da çalıntı başvurusu yapıp yapmadığının araştırılarak varsa buna ilişkin kayıt ve belgelerin dosya içerisine celp edilmesi gerekir.